Малоінвазивна хірургія (або хірургія малих доступів) – це операції через невеликі проколи тканин з використанням спеціальної апаратури та інструментів.

Особливістю малоінвазивної хірургії є проведення операцій на внутрішніх органах через невеликі розрізи (0,5-1,5см), в той час як в традиційній хірургії потрібні значно більші розрізи тканин (10-20 см).

Багаторічний досвід застосування малоінвазивної хірургії показав основні її переваги, а саме:

– зменшення пошкодження тканин організму пацієнта,

– мінімальна втрата крові під час операції,

– відсутність або мінімум больових відчуттів в післяопераційному періоді,

– після таких операцій пацієнти не потребують накладання великих пов’язок

– скорочення кількості днів перебування в стаціонарі до 1-3,

– швидке відновлення працездатності,

– хороший косметичний результат.